Nội dung dự thi:

Việt Đức trong tôi

Sinh nhật sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Việt Đức dấu yêu
Mười năm phát triển
Mười năm vững bền
Gia đình Việt Đức
Chung sức đồng lòng
Đồng nghiệp chia sẻ
Giám đốc quan tâm
Phục vụ tận tâm
Hàng Hóa chất lượng
Khách hàng tin yêu.
Sinh nhật sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Việt Đức thân yêu
Mười năm vẹn tròn
Mười năm sung sức
Tôi xin kính chúc
Tuổi mới bình an
An Khang Phát Lộc
Chúc mừng chúc mừng.

Trịnh Hồng Hạnh – Phòng Kế toán

Chia sẽ: