Nội dung dự thi:

Dược Việt Đức 10 Xây Dựng  và Phát Triển

10 năm Việt Đức hôm nay
Trải qua sống gió dựng xây tháng ngày
Khó khăn vất vả gian nan
Tìm ra sản phẩm cho người hôm nay
Bio cho trẻ vui cười
Slimslab làm thân nuột nà
Tiểu Đường đã có TĐCARE
Canxi chắc khỏe là nhờ SeaBone
Đàn ông muốn vợ vui chung
Nghĩ ngay đến Xích Thố Vương mỗi ngày.
Đôi mắt sáng tỏ ngày ngày
Có Công lớn nhất là nhờ Omega
Thầy cô giảng dạy hăng xay
Họng đau khản tiếng Smatlife mỉm cười
Mùa hè nóng nực khô khan
Hyelyte Cam,Táo cho ta mỗi ngày
Cụ già đến tuổi ốm đau
Máu đông tim mạch phải nhờ Japato
Nhiều nhiều sảm phẩm tốt hay…
Đến ngay Dược Việt Đức yên tâm mỗi ngày
Chúc cho Dược Việt Đức hôm nay
Thành công rực rỡ ngày ngày vẻ vang.

Trần Thị Thu Hà – Phòng Kế toán

Chia sẽ: