Nội dung dự thi:

Vè Việt Đức

Lẳng lặng mà nghe
Tôi đọc bài vè
Về người Việt Đức
Đồng lòng chung sức
Mười năm dựng xây
Mười năm phát triển
Trên rừng dưới biển
Có mặt mọi phương
Mang tình yêu thương
Trong từng sản phẩm
Phục vụ tận tâm
Phương châm y đức
Nhân viên chuẩn mực
Trong mọi phòng ban
Đoàn kết chứa chan
Hân hoan chào đón
Hạnh phúc đầy tròn
Mười năm thắng lợi
Sản phẩm sáng ngời
Trong từng tủ thuốc
Trẻ em người lớn
Dù gái hay trai
Đều được chăm lo
Niềm tin lớn to
Trong lòng Việt Đức
Chung sức vững vàng
Hôm nay tươi sáng
Ngày mai vẻ vang.

Trần Thị Hải Yến – Phòng Kế toán

Chia sẽ: