Men vi sinh | Tre bieng an phai lam gi | Cốm vi sinh | Collagen elastin |
 • Kienpp

  Việt Đức trong tim tôi Năm nay sinh nhật Công ty Dược phẩm Việt Đức đủ đầy mười năm Trải qua bao nỗi thăng trầm Giờ đây Việt Đức trang…

  Xem ngay

 • Tungpp

  10 năm một chặng đường 10 Năm khó nhọc đã qua Giờ đây Việt Đức thăng hoa lẫy lừng Bio bé khỏe mẹ mừng Charmlux của chị, Xích là của…

  Xem ngay

 • DuyenHCNS

  10 năm hội ngộ Việt Đức phát động cuộc thi Làm thơ, bút kí dấu ghi tháng ngày Nhân viên hưởng ứng hăng say Lao động thành quả, tháng ngày…

  Xem ngay

 • NgaHCNS

  Ngày đầu thành lập nơi đây Bao nhiêu khó nhọc, tháng ngày qua đi Kinh nghiệm, kiến thức phát huy 10 năm kỷ niệm, khắc ghi tấm lòng Nhân viên…

  Xem ngay

 • HienHCNS

  Hôm nay mùng 8 tháng 3 Nhân viên Việt Đức đi ra đi vào Hưởng ứng thơ, họa, tài cao Mừng ngày thành lập năm nào nơi đây Việt Đức…

  Xem ngay

 • LinhHCNS

  Dược phẩm nước nhà Mười năm lao động hăng say Tinh hoa khối óc, bàn tay con người Dược phẩm Việt Đức rạng ngời Góp phần xây dựng đẹp tươi…

  Xem ngay

 • YenNS

  Sáng tác: Đỗ Hải Yến – phòng Hành chính nhân sự https://www.youtube.com/watch?v=6JORTSGIXpg&feature=youtu.be

  Xem ngay

 • Kienpp

  Việt Đức trong tim tôi Năm nay sinh nhật Công ty Dược phẩm Việt Đức đủ đầy mười năm Trải qua bao nỗi thăng trầm Giờ đây Việt Đức trang…

  Xem ngay

 • Tungpp

  10 năm một chặng đường 10 Năm khó nhọc đã qua Giờ đây Việt Đức thăng hoa lẫy lừng Bio bé khỏe mẹ mừng Charmlux của chị, Xích là của…

  Xem ngay

 • DuyenHCNS

  10 năm hội ngộ Việt Đức phát động cuộc thi Làm thơ, bút kí dấu ghi tháng ngày Nhân viên hưởng ứng hăng say Lao động thành quả, tháng ngày…

  Xem ngay

 • NgaHCNS

  Ngày đầu thành lập nơi đây Bao nhiêu khó nhọc, tháng ngày qua đi Kinh nghiệm, kiến thức phát huy 10 năm kỷ niệm, khắc ghi tấm lòng Nhân viên…

  Xem ngay

 • HienHCNS

  Hôm nay mùng 8 tháng 3 Nhân viên Việt Đức đi ra đi vào Hưởng ứng thơ, họa, tài cao Mừng ngày thành lập năm nào nơi đây Việt Đức…

  Xem ngay

 • LinhHCNS

  Dược phẩm nước nhà Mười năm lao động hăng say Tinh hoa khối óc, bàn tay con người Dược phẩm Việt Đức rạng ngời Góp phần xây dựng đẹp tươi…

  Xem ngay

 • YenNS

  Sáng tác: Đỗ Hải Yến – phòng Hành chính nhân sự https://www.youtube.com/watch?v=6JORTSGIXpg&feature=youtu.be

  Xem ngay