Nội dung dự thi:

Chặng đường Dược Việt Đức

Dược Việt Đức!
Sáng trong tôi bao xúc cảm dạt dào
Chặng đường mười năm vất vả gian lao
Người thuyền trưởng tài cao, đức độ
Quản lý, trình dược nhiệt tình năng nổ
Chúng tôi những nhân viên phân phối
Không quản ngại nặng nhọc đường xa
Cùng tận tâm vì sức khỏe cộng đồng
Mọi lớp người già trẻ nam nữ
Dược Việt Đức chăm sóc tận tình
Ước mong cho con thuyền Việt Đức
Mãi Vươn xa đến khắp mọi miền.

Dương Thị Vân – Phòng phân phối

Chia sẽ: