Nội dung dự thi:

10 Năm Dược Việt Đức

Thành công Việt Đức hôm nay
10 năm đã có được ngày vẻ vang
Giám Đốc phong độ tài ba
Giỏi giang tìm kiếm thành công mỗi ngày
Nhân viên chăm chỉ có tài
Hành chính nhân sự đặt ngay cửa vào
Khách hàng ở cả ba miềm
Bắc, Nam, Trung gọi ào ào
Gọi hàng là có người người trở ngay
Thủ kho chăm chỉ cần cù
Cùng nhân viên cũng chẳng thua tí nào
Đơn hàng xử lý kịp thời
Bán hàng cũng chẳng kém thua
Thi đua để có tự hào chiến công
Kế toán chăm chỉ cần cù
Để con số ấy được vừa lòng ai
Những cô xinh đẹp hiền hòa
Giải ngay thắc mắc đến cho khách hàng
Nghiên cứu sản phẩm cho người bệnh ngay
Sản phẩm nhiều loại hay hay
Trẻ em nhỏ bé thấp còi
Là hay ta nghĩ đến Sati
Quản Trị số má đau đầu
Thì nay đã có Trà  Acotea
Chị em đến tuổi tứ tuần
Bệnh u sơ đến lúc nào không hay
Khang U Linh nay đã sẵn sàng
Chúc cho Việt Đức hôm nay
Thành Công hơn nữa cho người bệnh vui.

Đoàn Thị Hương – Phòng Kế toán

Chia sẽ: