Nội dung dự thi:

Thập kỷ dựng xây Việt Đức ta
Dược phẩm tận tâm với mọi nhà
Thuận lợi thời cơ dần phát triển
Thăng trầm gian khó cũng kinh qua
Chất lượng tiên phong vui lòng khách
Uy tín thành công mới an gia
Chữ đức vì dân cùng gắng sức
Trăm năm danh tiếng mãi vang xa.

Đinh Thị Thanh Thảo – Phòng R&D

Chia sẽ: