Nội dung dự thi:

VIỆT ĐỨC TRỌN MỘT NIỀM TIN

Việt Đức – Gia Nguyễn – Thành Tâm

Cùng nhau chung sức quyết tâm một lòng

Vươn xa lan tỏa Tín Phong

Niềm tin y đức ước mong vun trồng

Vì một sức khỏe cộng đồng

Góp phần xây dựng non sông nước nhà

Khách hàng từ khắp nơi xa

Nhắc đến Việt Đức nhà nhà an tâm

Vừa có đức lại có tâm

Chất lượng sản phẩm quan tâm hàng đầu

Nhân gian ta đã có câu

“Lương y từ mẫu” khắc sâu trong lòng

Nhân viên gắn bó một lòng

Yêu thương đoàn kết hết lòng với nhau

Công ty ngày một vươn cao

Gia Nguyễn sản xuất biết bao mặt hàng

Charm – lux làm đẹp các nàng

Việt Đức phân phối vững vàng tự tin

Bi-O là cốm vi sinh

Giúp trẻ mau lớn thông minh sáng ngời

Việt Đức đầy ấp tiếng cười

Vì sự phát triển của mười năm qua.

Văn Thị Thu Thảo – Phòng HCNS Dược Thành Tâm

Chia sẽ: