Nội dung dự thi:

Hôm nay mùng 8/3
Là ngày Việt Đức chúng ta ra đời
Hôm nay Việt Đức gửi mời
Tất cả quan khách tơi bời ăn chơi
Anh em đá bóng hụt hơi
Chị em nằm dưới (bãi cỏ) lả lơi gọi mời
Năm nay sự kiện tuyệt vời
10 năm thành lập lên đời đại gia
Đây là Việt Đức chúng ta
Không phải xúc xích hay là thép đâu
Anh em nên nhớ 1 câu
Việt Đức dược phẩm ở đâu cũng cần!

Nguyễn Thị Thu Giang – Phòng Marketing

Chia sẽ: