Nội dung dự thi:

MV Tự hào Dược Việt Đức trong tôi: https://www.youtube.com/watch?v=FC2HiNfhcSc&feature=youtu.be

Lời nhạc: Thu Hương

Thể hiện: Rapper VKT ft Phan Thủy & Thu Hương

Dựng phim: Phan Thủy

Chia sẽ: