Nội dung dự thi:

10 năm hội ngộ

Việt Đức phát động cuộc thi

Làm thơ, bút kí dấu ghi tháng ngày

Nhân viên hưởng ứng hăng say

Lao động thành quả, tháng ngày đã qua

Việt Đức nay đã thăng hoa

Khách hàng yêu mến, chúng ta một nhà

10 năm hội ngộ gần xa

Ghi công thành quả, chúng ta bao ngày

Việt Đức phát triển, dựng xây

Đồng tâm, hợp lực, ngày ngày tiến lên

Chúc Dược Việt Đức vững bền

An khang, thịnh vượng, đẹp thêm mỗi ngày

Bùi Thị Duyên – Phòng Hành chính nhân sự

Chia sẽ: