Men vi sinh | Tre bieng an phai lam gi | Cốm vi sinh | Collagen elastin |
 • YenNS

  Sáng tác: Đỗ Hải Yến – phòng Hành chính nhân sự https://www.youtube.com/watch?v=6JORTSGIXpg&feature=youtu.be

  Xem ngay

 • Vanpp

  Chặng đường Dược Việt Đức Dược Việt Đức! Sáng trong tôi bao xúc cảm dạt dào Chặng đường mười năm vất vả gian lao Người thuyền trưởng tài cao, đức…

  Xem ngay

 • Haiyen

  Vè Việt Đức Lẳng lặng mà nghe Tôi đọc bài vè Về người Việt Đức Đồng lòng chung sức Mười năm dựng xây Mười năm phát triển Trên rừng dưới…

  Xem ngay

 • Anhduong

  Việt Đức trong Tôi 10 Năm kỷ niệm Công Ty. Nhân viên các khối cùng nhau thi tài. Phân Phối cũng chẳng kém ai. Nam thanh, nữ tú, Người tài…

  Xem ngay

 • ThaoRD

  Thập kỷ dựng xây Việt Đức ta Dược phẩm tận tâm với mọi nhà Thuận lợi thời cơ dần phát triển Thăng trầm gian khó cũng kinh qua Chất lượng…

  Xem ngay

 • ThuHa

  Dược Việt Đức 10 Xây Dựng  và Phát Triển 10 năm Việt Đức hôm nay Trải qua sống gió dựng xây tháng ngày Khó khăn vất vả gian nan Tìm…

  Xem ngay

 • Thampp

  Hôm nay mùng tám tháng ba Mừng ngày Việt Đức vừa tròn 10 năm Trong tiết trời se se lạnh của mùa xuân, Tôi thấy những ánh mắt của anh…

  Xem ngay

 • HuongKT

  10 Năm Dược Việt Đức Thành công Việt Đức hôm nay 10 năm đã có được ngày vẻ vang Giám Đốc phong độ tài ba Giỏi giang tìm kiếm thành…

  Xem ngay

 • YenNS

  Sáng tác: Đỗ Hải Yến – phòng Hành chính nhân sự https://www.youtube.com/watch?v=6JORTSGIXpg&feature=youtu.be

  Xem ngay

 • Vanpp

  Chặng đường Dược Việt Đức Dược Việt Đức! Sáng trong tôi bao xúc cảm dạt dào Chặng đường mười năm vất vả gian lao Người thuyền trưởng tài cao, đức…

  Xem ngay

 • Haiyen

  Vè Việt Đức Lẳng lặng mà nghe Tôi đọc bài vè Về người Việt Đức Đồng lòng chung sức Mười năm dựng xây Mười năm phát triển Trên rừng dưới…

  Xem ngay

 • Anhduong

  Việt Đức trong Tôi 10 Năm kỷ niệm Công Ty. Nhân viên các khối cùng nhau thi tài. Phân Phối cũng chẳng kém ai. Nam thanh, nữ tú, Người tài…

  Xem ngay

 • ThaoRD

  Thập kỷ dựng xây Việt Đức ta Dược phẩm tận tâm với mọi nhà Thuận lợi thời cơ dần phát triển Thăng trầm gian khó cũng kinh qua Chất lượng…

  Xem ngay

 • ThuHa

  Dược Việt Đức 10 Xây Dựng  và Phát Triển 10 năm Việt Đức hôm nay Trải qua sống gió dựng xây tháng ngày Khó khăn vất vả gian nan Tìm…

  Xem ngay

 • Thampp

  Hôm nay mùng tám tháng ba Mừng ngày Việt Đức vừa tròn 10 năm Trong tiết trời se se lạnh của mùa xuân, Tôi thấy những ánh mắt của anh…

  Xem ngay

 • HuongKT

  10 Năm Dược Việt Đức Thành công Việt Đức hôm nay 10 năm đã có được ngày vẻ vang Giám Đốc phong độ tài ba Giỏi giang tìm kiếm thành…

  Xem ngay