Báo cáo kết luận nghiên cứu lâm sàng Cốm vi sinh Bio-acimin Gold

Báo cáo kết luận nghiên cứu lâm sàng Cốm vi sinh Bio-acimin Gold

Theo khảo sát mới nhất của VDD quốc gia cho thấy, ...

Họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2015 và công tác triển khai trong thời gian tới

Họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2015 và công tác triển khai trong thời gian tới

Ngày 9/7/2015, Công ty CPDP Việt Đức đã tổ chức họp ...

Sinh nhật Dược Việt Đức lần thứ 9

Sinh nhật Dược Việt Đức lần thứ 9

9 năm tận tâm vì sức khỏe cộng đồng – một ...

Thông báo chuyển văn phòng làm việc

Thông báo chuyển văn phòng làm việc

Kính gửi: Quý cơ quan, ban ngành, đối tác và khách ...

Chương trình đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin”

Chương trình đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin”

Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông ...

Cán bộ công nhân viên công ty CPDP Việt Đức cùng hướng về biển đảo

Cán bộ công nhân viên công ty CPDP Việt Đức cùng hướng về biển đảo

Trong thời gian vừa qua, cùng với nhân dân cả nước, ...